Om ejendommen


A/B Sundbyvester er en andelsforening med 94 lejligheder i grønne omgivelser, roligt men centralt placeret på Amager. Foreningen har en god økonomi og lav gæld.

Ejendommen blev bygget i årene 1947-48 og består reelt af fire lige store blokke på tre etager og med lejligheder fordelt i fire opgange pr blok. Ejendommen har i alt 5.892 etagemeter boligareal.

Økonomi
Andelsforeningen blev dannet i 1997, hvor ejendommen blev købt af Tor I/S og Københavns Kommune. Siden da har andelsforeningen fokuseret på økonomi og den løbende forbedring af ejendommen. Foreningen fastsætter andelskronen konservativt for at sikre en stabil udvikling og for at mindske risikoen for andelshavere. Foreningens prioritetsgæld udgør primo 2009 mindre end 21 % af den offentlige ejendomsværdi.

Foreningens styreform
Alle væsentlige beslutninger træffes på den årlige generalforsamling, som typisk afholdes i oktober. På generalforsamlingen beslutter andelshaverne bl.a. budget, kommende større renoveringsopgaver og bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen består af 3-5 personer og varetager den daglige drift på frivillig basis. Derudover eksisterer haveudvalg og festudvalg, som er med til at sætte sit præg på foreningen.

Historie

Her kan skrives lidt om jeres historie - hvornår er bygningen opført, hvem byggede, hvad var/er tankerne bag projektet m.m. Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende.

Et godt sted at finde billeder er ved at undersøge om der er boliger til salg i ejendommen - det kan ske via boligsiden.dk. Ofte har ejendomsmæglerne gode billeder, som kan bruges her på hjemmesiden.

Husorden og regler


Foreningens vedtægter udgør "grundloven". Foreningens husorden regulerer vores adfærd, og den vigtigste huskeregel er gensidig hensyntagen. Herunder henledes opmærksomheden på nogle af de regler*, som hyppigst giver anledning til spørgsmål.


Pludselige skader
Ved skader, f.eks. vandskader, brud på faldstammer eller manglende el, kan bestyrelsens medlemmer kontaktes udenfor kontorets åbningstid. Håndværkere tilkaldes ikke uden forudgående godkendelse af bestyrelsen.


Støj
Du bedes venligst tage hensyn til dine naboer. Oplys i god tid om fester eller større arrangementer. Normalt skal der være ro i tidsrummet 23-08. Detaljer fremgår af husordenen.


Affald
affald skal placeres i skarnskasser eller i den grønne container. Farligt eller giftigt affald skal afleveres på genbrugsstationen, jf brochuren. Affald som er efterladt på fællesarealer eller udenfor containeren kan udløse gebyr, jf. husordenen.


Ombygning
ombygning skal godkendes af bestyrelsen inden iværksættelse. Læs proceduren her (link). Ombygning skal foregå i tidsrummet 08-21.


Fremleje
Det er muligt at fremleje en lejlighed. Det kræver dog godkendelse af bestyrelsen.


Husdyr
Det er ikke tilladt at holde hund og kat.


Parkering
Biler kan parkeres på foreningens P-plads. P-pladsen er forbeholdt personbiler og kan ikke benyttes til opbevaring af trailere, anhængere mm. Kørsel på græsplænerne er uønsket. Ved større flytninger kan bestyrelsen låse op for kæderne, så lastbiler og varevogne kan få adgang til området.
For yderligere detaljer henvises til husordenen. Overtrædelse af husordenen medfører advarsler. Gentagne advarsler kan føre til eksklusion.


* = Ved eventuel uoverensstemmelse mellem husordenen og ovennævnte er det husordenen, der er gældende.